» Utrustning

Följande utrustning står till ert förfogande:

Band- och hjulburna grävmaskiner från 7 ton till 25 ton och räckvidd upp till 15 m, utrustade med olika typer av redskap för alla slags arbeten.

Hjullastare från 5 ton till 20 ton med olika typer av redskap.

Lastbilar för transport av material och maskiner, utrustade med kran, lastväxlarsystem (krokbil), maskinsläp samt tippsläp.

Liten och stor hydraulhammare för bilning och sönderdelning av skut.

Markhålsdorn för vägräckesarbeten.

Utrustning för snabbmontage av viltstängsel.

Materialhanteringsgripar och gripskopor.