» Produkter

I vårt åtagande av anläggningar levererar vi även produkter, till exempel:

Grus i olika kvaliteter enligt gällande siktkurvor och de mest förekommande fraktionerna.

Matjord och fyllnadsjord.

Avloppsanläggningar och dess komponenter.

Betongprodukter såsom L-stöd, rör, brunnsringar m.m.

Brunnar för lantbruk såsom flytgödselbrunnar, urinbrunnar, pumpbrunnar m.m.

Rörmaterial såsom dräneringsrör, spill- och dagvattenrör, PEM-rör, vägtrummor m.m.