» Åtaganden

Vi åtar oss olika markarbeten enligt nedan.

Gräv- och schaktningsarbeten av olika slag:

 • Profildikning av vägar samt skog och åkermark
 • Å-rensning
 • Vegetationsrensning av åar och diken
 • Grävning på sämre markförhållanden med hjälp av stockmattor
 • Grunder till olika byggnader
 • Vägarbeten såsom förbättringar och nybyggnationer

Hästanläggningar:

 • Paddock
 • Stall och ridhus
 • Träningsbanor

Kompletta åtaganden inklusive material:

 • Avloppsanläggningar
 • Vägarbeten
 • Grunder inkl. material
 • Slamfilterbäddar
 • Damm- och viltvattenanläggningar

Övrigt:

 • Leverans av grus av olika sorter och kvaliteter
 • Sprängning
 • Maskintransporter
 • Uthyrning av maskiner och utrustning